I julas fick familjen en rökmaskin av min svåger och svägerska. Till min stora förtjusning skulle den testas i en fotografering vilket fick bli i ett ”Korp”-tema. Nu börjar rekvisitalagret vara ganska välfyllt för dig som önskar låna kläder till er fotografering. Om en vecka sätter jag igång igen!